fbpx

Kas­vo­hoi­to; mik­si käy­dä ja kuin­ka usein?

Kas­vo­hoi­to ja sen pää­mää­rä on aina hen­ki­lö­koh­tai­nen ja hoi­don tavoit­teet mää­ri­tel­lään iho­tyyp­pi­si mukaan. Kas­vo­hoi­dois­sa on tar­koi­tuk­se­na esi­mer­kik­si puh­dis­taa ja peh­men­tää ihoa tai elvyt­tää ja tasa­pai­not­taa ihon toi­min­to­ja,...

Miten hoi­dan akneihoa?

Onko sinul­la vai­kea akne, mikä vai­kut­taa mie­lia­laa­si ja itse­var­muu­teen? Se kuti­aa ja on kipeä ja toi­vot vain, että iho­si oli­si kun­nos­sa! Miten hoi­taa vai­ke­aa aknea ja toi­vot­taa ter­ve iho ter­ve­tul­leek­si? Ake­ni­hon hoi­dos­sa kai­ken A ja O on...

Miten voit vai­kut­taa ihon terveyteen?

Olet­ko kokeil­lut ”kaik­kea” ihon­hoi­dos­sa ja sil­ti sinus­ta tun­tuu, kuin iho ei vas­taa­not­tai­si mitään käyt­tä­miä­si tuot­tei­ta tai aina tapah­tuu jota­kin ”jän­nit­tä­vää” ja odot­ta­ma­ton­ta. Tun­tuu­ko sinus­ta, että hoi­dat ihoa­si, mut­ta iho­si pysyy...

Miten puh­dis­taa ihoa oikein?

Mik­si on puh­dis­tuse­mul­sioi­ta, -gee­le­jä, -mai­to­ja, -vaah­to­ja?  Mihin puh­dis­tusai­neet perus­tu­vat? Mik­si ihoa puh­dis­te­taan? Ja miten puh­dis­taa ihoa oikein? Mil­lai­nen puh­dis­tusai­neen tuli­si olla, että ihol­la ole­vat pahis-mik­ro­bit...