fbpx

Ren­tout­ta­vat hem­mot­te­lu­pa­ke­tit

Vil­li Vadel­man koko­nais­val­tai­sil­la paket­ti­hoi­doil­la hem­mot­te­let itseä­si tai lähim­mäis­tä­si. Voit ren­tou­tua kai­kes­sa rau­has­sa ja naut­tia olos­ta­si samal­la kun kehoa­si hoi­va­taan.

VIL­LI VADEL­MA -LUXUS hem­mot­te­lu­het­ki

2 h  / 140€

Hoi­to sopii hyvin, kun haluat koko­nais­val­tais­ta hem­mot­te­lua ja huo­len­pi­toa sekä arjen luxus­ta. Kas­vo­je­si iho saa upean käsit­te­lyn eri­lai­sil­la vai­kut­ta­vil­la aineil­la ja yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­lul­la hoi­to­ko­ko­nai­suu­del­la ja iho­si mukaan val­mis­te­tul­la naa­miol­la.

Hoi­toon sisäl­tyy:

 • Ren­tout­ta­va sel­kä­hie­ron­ta kuu­mil­la kivil­lä, 15 min
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo­hoi­to iho­si tar­pei­den mukaan (esim. mekaa­ni­nen puh­dis­tus, ult­ra-ääni­puh­dis­tus, kos­teu­tus tai kiin­tey­tys).
 • Uudis­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee) 20 min ja vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (dekol­tee, kädet ja käsi­var­ret) 20 min
 • Kes­to­vä­ri rip­siin ja kul­miin ja kul­mien muo­toi­lu
 • Mini­ma­ni­kyy­ri kuo­rin­nal­la ja lak­kauk­sel­la
 • Käsien hie­ron­ta
 • Kevyt meik­ki

 

SOKE­ROIN­TI & PUO­LI­VAR­TA­LO­HOI­TO

2 h  / 130 €

Kiin­teyt­tä­vä, aineen­vaih­dun­taa vil­kas­tut­ta­va ja ihon väriä paran­ta­va teho­kas puo­li­var­ta­lo­hoi­to (sää­ret rei­det) sisäl­täen soke­roin­nin sää­ril­le ja rei­sil­le.

 

Hoi­toon sisäl­tyy:

 • Ensin soke­roi­daan sää­ret ja rei­det
 • Sit­ten levi­te­tään sel­lu­liit­ti­see­ru­mi / rau­hoit­ta­va see­ru­mi
 • Hie­ro­taan sää­ret ja rei­det ravit­se­val­la öljyl­lä käyt­täen tehok­kai­ta muok­kaus­liik­kei­tä, apu­na välil­lä bam­bu­kep­pi.
 • Levi­te­tään kiin­teyt­tä­vä var­ta­lo­naa­mio

 

Kädet ja jalat vir­keik­si!
-hel­li­mis­het­ki

120 min / 100€
[Keven­tää askel­ta, ren­tout­taa ja vir­kis­tää]

Hel­li­mis­het­ki sopii hyvin, kun kai­paat omaa aikaa, vir­kis­tys­tä arkeen tai juh­laan. Sopii erin­omai­ses­ti myös tal­viai­kaan, jol­loin iho kui­vuu her­käs­ti.

Hoi­toon sisäl­tyy:

Perus­teel­li­nen jal­ka­hoi­to

 • Ren­tout­ta­va jal­ka­kyl­py
 • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
 • Lak­kaus
 • Kovet­tu­mien pois­ta­mi­nen
 • Elvyt­tä­vä kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta ja kos­teus­voi­de (jalat ja sää­ret)

Vir­kis­tä­vä käsi­hoi­to

 • Ren­tout­ta­va käsi­kyl­py
 • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
 • Elvyt­tä­vä kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta ja kos­teus­voi­de (kädet ja käsi­var­ret)
 • Lak­kaus

MINI­MA­NI­KYY­RI & KES­TO­VÄ­RIT RIP­SIIN JA KUL­MIIN 45 min / 45 €

Hoi­toon sisäl­tyy:

Mini­ma­ni­kyy­ri eli kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen ja kyn­sien vii­laus, lak­kaus ja kyn­si­nau­ha­öl­jy, käsi­voi­de. Lisäk­si kes­to­vä­ri­pa­ket­ti rip­siin ja kul­miin & kul­mien muo­toi­lu sekä sil­mä­nym­pä­rys­voi­de kos­teut­ta­maan ihoa.

  KUU­MA­KI­VI­HIE­RON­TA + HET­KES­SÄ HELEÄK­SI -kas­vo­hoi­to

  100 min / 98 €
  Hoi­toon sisäl­tyy:
  • Kui­va­har­jaus
  • Syvä­ren­tout­ta­va kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta basalt­ti­ki­vil­lä
  • Heleyt­tä­vä kas­vo­hoi­to (pintapuhd.kuorinta, kevyt pai­ne­lu­hie­ron­ta, naa­mio)

  Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhtey­des­sä:

  Mini­ma­ni­kyy­ri 20 €
  Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio käsil­le 10 €
  Rip­set ja kul­mat 20 €
  Pel­kät kul­ma­vä­rit 12 €
  Pel­kät rip­si­vä­rit 10 €
  Pelk­kä kul­mien nypin­tä pin­se­teil­lä 5 €
  Iho­kar­vo­jen pois­to kas­voil­ta 10 € 
  Sää­rien soke­roin­ti 29 €
  Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 20 €

  VIL­LI VADEL­MA -hem­mot­te­lu­päi­vä

  3 h / 195 €

  [Rau­hal­lis­ta hem­mot­te­lua arjes­ta irtau­tuen]

  VIL­LI VADEL­MA -hem­mot­te­lu­päi­vä sopii hyvin, kun kai­paat ren­tout­ta­vaa tau­koa ja hyvää miel­tä arjen kii­ree­seen ja haluat pitää itses­tä­si eri­tyis­tä huol­ta. Hem­mot­te­lun ohel­la nau­tit her­kul­li­sen vat­saa hel­li­vän smoot­hien. Vink­ki! Tämä hem­mot­te­lu­nau­tin­to sopii erin­omai­ses­ti myös tule­vil­le mor­sia­mil­le.

  Hoi­toon sisäl­tyy:

  Vir­kis­tä­vä jal­ka­hoi­to alkuun ja smoot­hie

  • Ren­tout­ta­va jal­ka­kyl­py
  • Kovet­tu­mien pois­ta­mi­nen
  • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
  • Elvyt­tä­vä kuo­rin­ta
  • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta ja kos­teus­voi­de (jalat ja sää­ret)
  • Lak­kaus

  Kir­kas­ta­va ja vir­kis­tä­vä kas­vo­hoi­to yksi­löl­li­sel­lä naa­miol­la

  • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
  • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
  • Mar­jai­nen kas­vo­naa­mio (rää­tä­löi­ty iho­tyy­pin mukai­ses­ti)
  • Kir­kas­ta­va hoi­to­voi­de

  Heleyt­tä­vä käsi­hoi­to  naa­miol­la

  • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
  • Kos­teut­ta­va kyn­si­nau­ha­hoi­to
  • Lak­kaus
  • Vir­kis­tä­vä kos­teus­voi­de
  • Käsien hie­ron­ta
  • Kos­teut­ta­va vita­mii­ni­naa­mio tai para­fii­ni-läm­pö­naa­mio

   

  Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

  Ota yhteyt­tä

  044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

  Kam­paa­mo 050 555 7381 

  Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

  Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
  La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

  Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.