fbpx

Kas­vo­hoi­to; mik­si käy­dä ja kuin­ka usein?

Kas­vo­hoi­to ja sen pää­mää­rä on aina hen­ki­lö­koh­tai­nen ja hoi­don tavoit­teet mää­ri­tel­lään iho­tyyp­pi­si mukaan. Kas­vo­hoi­dois­sa on tar­koi­tuk­se­na esi­mer­kik­si puh­dis­taa ja peh­men­tää ihoa tai elvyt­tää ja tasa­pai­not­taa ihon toi­min­to­ja,...