fbpx

Jal­ka­hoi­dot ja hem­mot­te­lut sekä var­paan­kyn­sien lakkaukset

Hoi­vaa jal­ko­ja­si Vil­li Vadel­man ren­tout­ta­vil­la jal­ka­hoi­doil­la. Pidäm­me huo­len jal­ko­je­si hyvin­voin­nis­ta muun muas­sa jal­ka­kyl­vyil­lä, kuo­rin­noil­la, kovet­tu­mien pois­tol­la sekä hie­ron­noil­la. Jätä jal­ka­si ammat­ti­lai­sen osaa­viin käsiin.

Jal­ko­jen perushoito

65  min / 68€ ja elä­ke­läi­set - 10 %

Jal­ka­hoi­dot ovat hyvin yksi­löl­li­siä hoi­to­ja. Hoi­don aluk­si jalat ana­ly­soi­daan, ja hoi­to­toi­men­pi­teet vali­taan aina jal­ko­jen kun­non ja asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Hoi­to sisäl­tää jal­ka­kyl­vyn, kovet­tu­mien pois­ton (poral­la, käsin tai ras­pil­la), kyn­sien leik­kauk­sen, kyn­si­nau­ho­jen ja kyn­nen alus­to­jen siis­ti­mi­sen, kuo­rin­nan sekä jal­ka- ja sää­ri­hie­ron­nan sekä lakkauksen.

Jal­ko­jen erikoishoito

90 min / 79€

Sisäl­tää jal­ko­jen perus­hoi­don lisäk­si (kts. jal­ko­jen perus­hoi­to)
piden­ne­tyn jal­ka- & sää­ri­hie­ron­nan sekä erit­täin peh­men­tä­vän, kos­teut­ta­van ja hoi­ta­van naa­mion, joka myös hie­ro­taan jaloille. 

Het­kes­sä vir­keäk­si! -jal­ka­hoi­to

30 min / 45 €

Hoi­to sopii hyvin, jos jalat kai­paa­vat pien­tä kohen­nus­ta ja vir­kis­tys­tä tai aikaa hel­li­mi­sel­le on vain het­ki. Hoi­to sisältää:

  • Ren­tout­ta­va jalkakylpy
  • Kyn­sien leik­kaus ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
  • Vir­kis­tä­vä kos­teus­voi­de kevyel­lä hie­ron­nall­la

Pelk­kä var­paan­kyn­sien leikkaus

1520 min / 25€

Sisäl­tää var­paan­kyn­sien leik­kauk­sen, tar­vit­taes­sa tasoi­tuk­sen sekä viilauksen.

Ren­tout­ta­va jal­ka­hie­ron­ta

20 min / 20€

Joko erik­seen tai mui­den hoi­to­jen yhteydessä.

Kos­teut­ta­va ja jal­ko­ja virkistävä 

teho­naa­mio jaloille

+10€ Mui­den hoi­to­jen yhteydessä

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhteydessä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 23 €
Kes­to­vä­ri rip­set ja kul­mat 22 €
Pel­kät kul­ma­vä­rit 13 €
Pel­kät rip­si­vä­rit 13 €
Pelk­kä kul­mien nypin­tä 7 €
Kul­mien soke­roin­ti 11 €
Soke­roin­ti koko kas­vo­jen alu­eel­le 15 €
Sää­rien soke­roin­ti 29 €
Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 23 €

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay