fbpx

Miten voit vai­kut­taa ihon ter­vey­teen?

Olet­ko kokeil­lut ”kaik­kea” ihon­hoi­dos­sa ja sil­ti sinus­ta tun­tuu, kuin iho ei vas­taa­not­tai­si mitään käyt­tä­miä­si tuot­tei­ta tai aina tapah­tuu jota­kin ”jän­nit­tä­vää” ja odot­ta­ma­ton­ta. Tun­tuu­ko sinus­ta, että hoi­dat ihoa­si, mut­ta iho­si pysyy...

Miten puh­dis­taa ihoa oikein?

Mik­si on puh­dis­tuse­mul­sioi­ta, -gee­le­jä, -mai­to­ja, -vaah­to­ja?  Mihin puh­dis­tusai­neet perus­tu­vat? Mik­si ihoa puh­dis­te­taan? Ja miten puh­dis­taa ihoa oikein? Mil­lai­nen puh­dis­tusai­neen tuli­si olla, että ihol­la ole­vat pahis-mik­ro­bit...