fbpx

Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­ma

Vil­li Vadel­ma sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Kum­pu­lass­sa. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta tai Sör­näi­sis­tä pää­see useim­mil­la bus­seil­la Kus­taa Vaa­san Tiel­le, jos­sa jäät pois Sumat­ran­tien pysä­kil­lä (jat­kuu Lah­den­tie­nä), ja jos­ta on n. 200 m Vil­li Vadel­maan.

Hoi­to­lan edus­tal­la on myös kah­den tun­nin ilmai­sia park­ki­paik­ko­ja.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­maan!

Vil­li Vadel­mas­sa tei­tä pal­ve­lee

Han­na Kuk­ko­nen

Olen kou­lu­tet­tu SKY-kos­me­to­lo­gi ja Vil­li Vadel­man omis­ta­ja-yrit­tä­jä. Taka­na­ni on vank­ka koke­mus hoi­to­la­työs­tä, ihon hoi­dos­ta sekä koko­nais­val­tai­ses­ta hyvin­voin­nis­ta. Rakas­tan työ­tä­ni ja haluan pal­vel­la jokais­ta asia­kas­ta­ni yksi­lö­nä ja sydä­mel­li­ses­ti. Olen eri­kois­tu­nut her­kän- sekä aknei­hon hoi­toon, lisäk­si kas­vo­hie­ron­nat ja hyvät otteet hoi­dois­sa ovat vah­vuu­te­ni. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa ren­tou­tu­maan!

hanna@villivadelma.net

044 020 4750

Moo­na Puus­ka­ri

Olen ammat­ti­tai­toi­nen sekä hyvän­tuu­li­nen kos­me­to­lo­gi, jon­ka käsis­sä voit ren­tou­tua ja naut­tia iha­nis­ta hoi­dois­ta. Olen val­mis­tu­nut kos­me­to­lo­gik­si vuon­na 2008 Omnian oppi­lai­tok­ses­ta. Val­mis­tu­mi­se­ni jäl­keen olen käy­nyt mm. soke­roin­nin sekä rip­sien­pi­den­nys kurs­sit. Haluan tar­jo­ta asiak­kail­le­ni ren­tout­ta­van het­ken arjen kii­rei­den kes­kel­lä sekä aut­taa löy­tä­mään ihol­leen par­haat hoi­to­muo­dot sekä tuot­teet. 

 moonapuuskari@gmail.com

 041 526 4581 

 

Yhteystiedot

Mer­vi Kos­ki­nen

Par­tu­ri kam­paa­ja

050 555 7381 

Ota yhteyt­tä

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.