fbpx

Smar­tum Lah­ja­kor­tit

Tilaa tääl­tä Smar­tum Pay etä­mak­sul­la lah­ja­kort­ti hie­ron­taan!

Näin tuet pie­ny­rit­tä­jää ja voit käyt­tää näin van­he­ne­vat Smar­tum-sal­dot hyö­dyk­se­si.

Hie­ron­nat

Näin tilaat Smar­tum Lah­ja­kor­tin:

1) Etsi Smar­tum Pay -sovel­luk­ses­ta Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­ma (y-tunnus:2564217-3)

2) Mää­ri­tä halua­ma­si sum­ma ja var­mis­ta, että sum­ma ja toi­mi­pis­te, johon olet teke­mäs­sä mak­sua, ovat oikein. Var­mis­ta myös, että käyt­tä­mä­si etu (esim.hierontasaldo) on oikea, kos­ka jot­kut toi­mi­pis­teet voi­vat vas­taa­not­taa useam­paa etu­tyyp­piä (esim. lii­kun­ta ja hie­ron­ta).

Lisää vies­ti­kent­tään mihin säh­kö­pos­ti-osoit­tee­seen lah­ja­kort­ti
toi­mi­te­taan ja että onko kysees­sä koko­var­ta­lo­hie­ron­ta Smar­tum Pay tai kuu­ma­ki­vi­hie­ronn­ta Smar­tum Pay jne.

3) Vah­vis­ta mak­su.

4) Kun olet suo­rit­ta­nut mak­sun sovel­luk­sel­la, pal­ve­lun­tar­joa­ja eli
Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­ma saa kui­tin mak­sus­ta säh­kö­pos­tit­se.

HUOM!
Smar­tu­min edut ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia. Mikä­li ostat pal­ve­lui­ta toi­sel­le hen­ki­löl­le täl­lä mak­su­ta­val­la, ei han­kit­tua pal­ve­lua voi­da lunas­taa eikä mak­sua palau­te­ta takai­sin. Jos teet vir­heen mak­sun kans­sa, ole heti yhtey­des­sä pal­ve­lun­tar­joa­jaan. Pal­ve­lun­tar­joa­ja voi perua mak­sun saman päi­vän aika­na kir­jau­tu­mal­la Smar­tu­min verk­ko­pal­ve­luun. Käyt­tä­jän teke­mä vir­he mak­sus­sa on kui­ten­kin aina käyt­tä­jän itsen­sä vas­tuul­la, ja mak­su tilit­tyy yleen­sä pal­ve­lun­tar­joa­jal­le jo seu­raa­va­na päi­vä­nä. Ole siis huo­lel­li­nen mak­su­ja teh­des­sä­si. Asia­kas­pal­ve­lus­sa ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi­da teh­dä mak­sun palau­tuk­sia, sil­lä raha on pal­ve­lun­tar­joa­jan rahaa heti, kun mak­su on suo­ri­tet­tu.

Kii­tos tilauk­ses­ta­si!

Tilaa hemmottelevat lahjakortit läheisillesi