fbpx

Yumi Las­hes - kes­to­tai­vu­tus, rip­sien ja kul­mien värjäys

Han­ki uut­ta eloa rip­sii­si ja kul­ma­kar­voi­hi­si vär­jäyk­sel­lä ja muo­toi­lul­la. Rip­sien ja kul­mien vär­jäys on pien­tä arjen luk­sus­ta ja tuo samal­la kas­vo­je­si luon­tai­set piir­teet parem­min esille! 

Yumi Las­hes -rip­sien kes­to­tai­vu­tus & värjäyshoito

n. 80 min / 79€

Taval­li­sen rip­si­per­ma­nen­tin sijaan Yumi™Lashes tai­vut­taa rip­set ylös­päin antaen rip­sil­le pituut­ta, kor­keut­ta ja volyy­mia ja saa­den näin rip­se­si näyt­tä­mään pidem­mil­tä ja tuu­heam­mil­ta ilman lii­maa, irto­rip­siä tai ripsienpidennyksiä. 

Yumi™Lashes rip­sien kes­to­tai­vu­tus on erit­täin tur­val­li­nen ja teho­kas rip­si­kä­sit­te­ly ja sopii eri­tyi­sen hyvin her­kil­le sil­mil­le. Kes­to­tai­vu­tus on lois­ta­va vaih­toeh­to jos et halua käyt­tää rip­sien­pi­den­nyk­siä, olet esi­mer­kik­si aller­gi­soi­tu­nut rip­si­lii­mal­le, et halua käy­dä rip­si­huol­los­sa kuu­kausit­tain tai etsit luon­nol­lis­ta lop­pu­tu­los­ta jon­ka voit halu­tes­sa­si vii­meis­tel­lä ripsivärillä. 

Yumi Las­hes käsit­te­lys­sä rip­set kiin­ni­te­tään sili­ko­ni­muo­tin pääl­le yksi­tel­len jon­ka jäl­keen rip­siin levi­te­tään kes­to­tai­vu­tusai­neet ja anne­taan nii­den vai­kut­taa. Lopuk­si ylä­rip­set kes­to­vär­jä­tään. Sili­ko­ni­muo­tit vali­taan halu­tun lop­pu­tu­lok­sen mukai­ses­ti luon­nol­li­ses­ta kaa­res­ta näyt­tä­väm­pään kaareen. 

Saa­vut­han rip­sien kes­to­tai­vu­tuk­seen ilman sil­mä­meik­kiä. Var­sin­kin veden­kes­tä­vän sil­mä­mei­kin pois­ta­mi­nen juu­ri ennen tai­vu­tus­ta saat­taa hei­ken­tää tai­vu­tuk­sen kestoa. 

Hoi­to sisäl­tää kes­to­tai­vu­tuk­sen eri vai­hei­neen, rip­sien kes­to­vär­jäyk­sen ja lopuk­si rip­sien öljy­hoi­don ja kotihoito-ohjeet.

Rip­sien kes­to­tai­vu­tus kes­tää rip­sis­sä rip­sen elin­kaa­res­ta riip­puen 6-8 viik­koa, jon­ka jäl­keen tai­vu­tuk­sen voi halu­tes­saan uusia. Rip­siä ei tule kas­tel­la 24 tun­tiin käsit­te­lyn jäl­keen ja sau­no­mis­ta sekä uimis­ta tulee vält­tää 48h käsit­te­lyn jälkeen.

Kul­mien vär­jäys yumien yhtey­des­sä + 12 €

Yumi lashes

Kul­mien Yumi Brows -laminointi 

58 € (n. 55 min)  / ja hoi­to­jen yhtey­des­sä 39 €

Yumi Brows -käsit­te­ly tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den koros­taa ja kau­nis­taa luon­nol­li­sia kul­ma­kar­vo­ja kivut­to­mas­ti -  vaih­toeh­to­na kes­to­pig­men­toin­nil­le tai mic­robla­din­gil­le. Mene­tel­mäs­sä kul­mat muo­toil­laan, vär­jä­tään ja hoi­de­taan yhdel­lä käsit­te­lyl­lä, jon­ka vai­ku­tus kes­tää 4-6 viik­koa.
Yumi Brows-tuot­teet hoi­ta­vat ja suo­jaa­vat kul­ma­kar­vo­ja kera­tii­nin, vita­mii­nien ja pro­teii­nien avulla.

Kes­to­vä­ri­pa­ket­ti rip­siin ja kulmiin

29€

Sisäl­tää värit rip­siin ja kul­miin, muo­toi­lun ja silmänympärysvoiteen.

Kul­mien kestovärjäys

18€

Sisäl­tää värin, muo­toi­lun ja rau­hoit­ta­van voi­teen kul­mien ympäryksille.

Kul­mien muotoilu

12€

Sisäl­tää kul­mien muo­toi­lun ja ihoa rau­hoit­ta­van voi­teen kul­mien ympärysiholle.

Rip­sien kestovärjäys

16€

Sisäl­tää värit rip­siin ja kul­miin, muo­toi­lun ja silmänympärysvoiteen.

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä pelk­kä kul­ma­vä­ri ja muotoilu

13€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä kes­to­vä­ri­pa­ket­ti rip­siin ja kulmiin

22€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä pelk­kä ripsiväri

13€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä pelk­kä kul­mien muotoilu

7€

Päi­vä­meik­ki

45€

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay