fbpx

Var­ta­lo­hoi­dot, eri­lai­set hie­ron­nat
ja iho­kar­vo­jen pois­to

Hel­li kehoa­si koko­nais­val­tai­sel­la var­ta­lo­hoi­dol­la. Vil­li Vadel­mas­sa puh­dis­tam­me iho­si, avaam­me lihas­te­si sol­mut ja vet­rey­täm­me var­ta­lo­si.
Sinun ei tar­vit­se kuin vali­ta mie­lei­se­si hoi­to ja saa­pua pai­kal­le. Ter­ve­tu­loa!

Lihak­sia vet­reyt­tä­vä, ihoa heleyt­tä­vä ja miel­tä vir­kis­tä­vä var­ta­lo­hoi­to

80 min / 85€

Koko var­ta­lo kui­va­har­ja­taan ensin, sit­ten var­ta­lo kuo­ri­taan iha­nal­la ihoa hel­li­väl­lä ja kir­kas­ta­val­la kuo­rin­nal­la. Hoi­to jat­kuu hem­mot­te­le­van ren­tout­ta­val­la ja napa­kal­la öljy­hie­ron­nal­la koko var­ta­lol­le, myös kas­voil­le ja lopuk­si lai­te­taan var­ta­lo­naa­mio.

Bam­bu­kep­pi­hie­ron­ta kui­va­har­jauk­sel­la

75 min / 70€
Bam­bu­hie­ron­nan vai­ku­tuk­set

Erin­omai­nen vai­ku­tus lihas­ten ren­tout­ta­mi­seen. Paran­taa lihas­ten ja kudos­ten tasa­pai­noa, joka paran­taa ryh­tiä. Bam­bu­kep­pien ja pai­neen avul­la edis­te­tään lym­fa­kier­toa, nes­te­kier­toa ja akti­voi­daan veren­kier­toa. Aut­taa myös sel­lu­liit­ti­hoi­dos­sa. Pois­taa stres­siä, kohot­taa mie­lia­laa ja lisää hyvä­no­lon tun­net­ta.

Käy­te­tyn bam­bu­hie­ron­nan on kehit­tä­nyt Debo­ra Bracc­hi.  Hie­ron­ta teh­dään koko var­ta­lol­le, myös kas­voil­le. Hie­ron­nas­sa pää­osas­sa ovat bam­bu­ke­pit, nii­tä tulee lii­kut­taa eri­tyi­sien käsien liik­kei­den avul­la. Pää­asias­sa käy­te­tään eri­tyis­tä ran­ne­tek­niik­kaa, jos­sa rul­la­taan ja liu’utetaan vuo­ro­tel­len. Bam­bu­hie­ron­ta sopii niin mie­hil­le kuin nai­sil­le­kin. Se sopii myös eri­tyi­sen hyvin urhei­li­joil­le, kos­ka hie­ron­ta sti­mu­loi her­mo­säi­kei­tä, ren­tout­taa ja rau­hoit­taa. 

Kas­vo­jen ja dekol­tee-alu­een hie­ron­ta

30 min / 35€

Nis­ka-har­tia­seu­dun sekä selän hie­ron­ta

30 min / 30€

Intia­lai­nen pää­hie­ron­ta

40 min / 40€

Erit­täin ren­tout­ta­va hie­ron­ta, joka läh­tee nis­ka-har­tia­seu­dul­ta, ete­nee pää­hie­ron­taan & kas­vo­jen kevyeen hie­ron­taan ja lop­puu har­tia­hie­ron­taan. Hie­ron­ta teh­dään istu­ma-asen­nos­sa.
(Sopii myös ras­kaa­na ole­vil­le.)

Mui­den hoi­to­jen yhtey­des­sä intia­lai­sen pää­hie­ron­nan hin­ta on 35 €

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta koko var­ta­lol­le
ihon kui­va­har­jauk­sel­la

70 min / 70€
Selän kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta 30 min / 40 €

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta vai­kut­taa syväl­le lihak­siin ja ren­tout­taa koko kehoa sekä lie­ven­tää lihas­ki­pu­ja. Tämä hie­ron­ta­muo­to on tuhan­sia vuo­sia van­ha ja se teh­dään peh­meil­lä luon­non hio­mil­la basalt­ti­ki­vil­lä, jot­ka pitä­vät hyvin läm­pöä sisäl­lään. Hie­ron­ta­liik­keet ovat napa­koi­ta, kehoa­si kun­nioit­ta­via ja nou­dat­ta­vat klas­si­sen hie­ron­nan lii­ke­sar­jo­ja. Hoi­don aluk­si teh­dään kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä. Kivi­hie­ron­nas­sa käy­te­tään luo­mu­öl­jy­jä ravit­se­maan ja kos­teut­ta­maan ihoa.

 

Selän ihon puh­dis­tus

70 min / 69 €

Sisäl­tää ihon pin­ta­puh­dis­tuk­sen ja pesun, kuo­rin­nan, läm­mi­tyk­sen höy­ryl­lä, mekaa­ni­sen puh­dis­tuk­sen, rau­hoit­ta­va naa­mion sekä lop­pu­voi­teen. (kes­to 70 min)

Koko­var­ta­lo­hie­ron­ta

60 min / 65€

Hie­ron­nan lisäk­si hoi­toon sisäl­tyy myös kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä.

Soke­roin­ti & puo­li­var­ta­lo­hoi­to

2 h  / 120 €

Sisäl­tää sää­rien ja rei­sien soke­roin­nin, rau­hoit­ta­van see­ru­min, sel­lu­liit­ti­see­ru­min & ren­tout­ta­van teho­hie­ron­nan ja lopuk­si kiin­teyt­tä­vän & kos­teut­ta­van naa­mion rei­sil­le.

 

Iho­kar­vo­jen pois­to soke­roin­nil­la

Iho­kar­vo­jen pois­to Ekop­har­man suo­ma­lai­sil­la hajus­teet­to­mil­la Hil­la Hel­lä - soke­reil­la

Soke­roin­ti on teho­kas ja hel­lä­va­rai­nen kei­no pois­taa iho­kar­vat. Hil­la Hel­lä -soke­ri on 100% luon­non­tuo­te,  suo­ma­lai­ses­ta soke­ri­ruo’os­ta. Soke­ri ei aller­gi­soi eikä pol­ta ihoa ja on hygiee­ni­nen käy­tös­sä ja myös hajus­tee­ton. Kar­van tuli­si olla n. 0,5 cm, kun tulet kar­van­pois­toon.

 • Kas­vot (sis.alkupuhd.sokerointi puli­son­git, ylä­huu­li, leu­ka) 25 min 16 €
 • Sää­ret, n. 30 min   38 €
 • Rei­det, 30-45 min  35 €
 • Biki­ni­ra­ja, 15-20 min  28 €
 • Kai­na­lot, 15-20 min 23 €
 • Käsi­var­ret, 20 min 25 €
 • Rin­ta­ke­hä 30-40 min 30 €
 • Ylä­sel­kä, 30 min 30 €
 • Koko sel­kä, 40-45 min 45 €

Pake­tit

 • Sää­ret ja kai­na­lot, 40-60 min 55 €
 • Sää­ret ja rei­det, 60-70 min 60 €
 • Sää­ret ja biki­ni­ra­ja, 40-50 min 60 €
 • Biki­ni­ra­ja ja kai­na­lot 30-35 min 40 €
 • Sää­ret, rei­det, biki­ni­ra­ja, 70-80 min 80 €
 • Sää­ret, rei­det, kai­na­lot, 60-70 min 70 €
 • Sää­ret, kai­na­lot, biki­ni­ra­ja, 60-70 min 70 €
 • Koko hoi­to, 80-90 min 87 €
  [Sää­ret, rei­det, biki­ni­ra­ja, kai­na­lot]

 

Huom!

Suo­si­tel­ta­va soke­roin­ti­vä­li riip­puu soke­roi­dus­ta alu­ees­ta, kar­van laa­dus­ta ja pituu­des­ta.

Esi­merk­ke­jä:

 • Kai­na­lot 2-3 viik­koa
 • Kas­vot 3-4 viik­koa
 • Biki­ni­ra­ja tai bra­si­lia­lai­nen 4-5 viik­koa
 • Sää­ret, rei­det tai käsi­var­ret 4-6 viik­koa

Vas­ta-aiheet soke­roin­nil­le:

 • Roaccu­tan sekä muut A-vita­mii­ni­joh­dan­nai­set
 • Syy­lät, her­pes
 • Aurin­gon polt­ta­ma iho
 • Tuo­reet arvet tai haa­vat
 • Tuleh­tu­nut akne kas­voil­la tai var­ta­lol­la
 • Kohol­la ole­vat luo­met ja var­si­luo­met
 • Isot mus­tel­mat ja suo­ni­koh­jut

Saman päi­vän aika­na tuli­si vält­tää:

 • Sau­naa, urhei­lua ja ylei­ses­ti ottaen kovaa hikoi­lua
 • Deo­do­ran­tin käyt­tö (kai­na­loi­den soke­roin­ti)
 • Ihoa tuk­ki­via meik­kiai­nei­ta (kas­vo­jen soke­roin­ti)
 • Huo­mioi ihon suo­jaa­mi­nen aurin­gol­ta
 • Ihoa ei tuli­si kuo­ria juu­ri ennen soke­roin­ti­käyn­tiä eikä välit­tö­mäs­ti sen jäl­keen, eikä mie­lel­lään kos­teut­taa ennen soke­roin­tia!

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.