Var­ta­lo­hoi­dot, kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta ja iho­kar­vo­jen pois­to

Hel­li kehoa­si koko­nais­val­tai­sel­la var­ta­lo­hoi­dol­la. Vil­la Vadel­mas­sa puh­dis­tam­me iho­si, avaam­me lihas­te­si sol­mut ja vet­rey­täm­me var­ta­lo­si.

Selän ihon puh­dis­tus

70 min / 69 €

Sisäl­tää ihon pin­ta­puh­dis­tuk­sen ja pesun, kuo­rin­nan, läm­mi­tyk­sen höy­ryl­lä, mekaa­ni­sen puh­dis­tuk­sen, rau­hoit­ta­va naa­mion sekä lop­pu­voi­teen.

Lihak­sia vet­reyt­tä­vä ja miel­tä vir­kis­tä­vä var­ta­lo­hoi­to

70 min / 75€

Koko var­ta­lo kui­va­har­ja­taan ensin, sit­ten var­ta­lo kuo­ri­taan iha­nal­la ihoa hel­li­väl­lä ja kir­kas­ta­val­la kuo­rin­nal­la. Hoi­to jat­kuu hem­mot­te­le­van ren­tout­ta­val­la ja napa­kal­la öljy­hie­ron­nal­la koko var­ta­lol­le. Hoi­don lopuk­si teh­dään myös kas­vo­hie­ron­ta.

Kos­teut­ta­va ja ren­tout­ta­va var­ta­lo­hoi­to

95 min / 110€

Hoi­to alkaa koko var­ta­lon kui­va­har­jauk­sel­la ja jat­kuu iho­tyy­pin mukai­sel­la kuo­rin­nal­la. Kuo­rin­nan jäl­keen levi­te­tään see­ru­mi ja hie­ro­taan koko var­ta­lo öljyl­lä kas­vot mukaan­lu­kien. Var­ta­lo­hoi­to päät­tyy naa­mioon, jon­ka aika­na vie­lä hie­ro­taan uudes­taan kädet ja käsi­var­ret tai halu­tes­sa­si jalat.

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta koko var­ta­lol­le
ihon kui­va­har­jauk­sel­la

70 min / 70€

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta sel­kä 30 min / 40 €

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta vai­kut­taa syväl­le lihak­siin ja ren­tout­taa koko kehoa sekä lie­ven­tää lihas­ki­pu­ja. Tämä hie­ron­ta­muo­to on tuhan­sia vuo­sia van­ha ja se teh­dään peh­meil­lä luon­non hio­mil­la basalt­ti­ki­vil­lä, jot­ka pitä­vät hyvin läm­pöä sisäl­lään. Hie­ron­ta­liik­keet ovat napa­koi­ta, kehoa­si kun­nioit­ta­via ja nou­dat­ta­vat klas­si­sen hie­ron­nan lii­ke­sar­jo­ja. Hoi­don aluk­si teh­dään kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä. Kivi­hie­ron­nas­sa käy­te­tään luo­mu­öl­jy­jä ravit­se­maan ja kos­teut­ta­maan ihoa.

 

Kas­vo­jen ja dekol­tee-alu­een hie­ron­ta

30 min / 35€
 

Nis­ka-har­tia­seu­dun sekä selän hie­ron­ta

30 min / 30€
 

Koko­var­ta­lo­hie­ron­ta

60 min / 60€

Hie­ron­nan lisäk­si hoi­toon sisäl­tyy myös kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä.

Intia­lai­nen pää­hie­ron­ta

40 min / 45€

Erit­täin ren­tout­ta­va hie­ron­ta, joka läh­tee nis­ka-har­tia­seu­dul­ta, ete­nee pää­hie­ron­taan & kas­vo­jen kevyeen hie­ron­taan ja lop­puu har­tia­hie­ron­taan. Hie­ron­ta teh­dään istu­ma-asen­nos­sa.
(Sopii myös ras­kaa­na ole­vil­le.)

Mui­den hoi­to­jen yhtey­des­sä intia­lai­sen pää­hie­ron­nan hin­ta on 39 €.

Iho­kar­vo­jen pois­to soke­roin­nil­la

 

Iho­kar­vo­jen pois­to Ekop­har­man suo­ma­lai­sil­la hajus­teet­to­mil­la
Hil­la Hel­lä - soke­reil­la

Soke­roin­ti on teho­kas ja hel­lä­va­rai­nen kei­no pois­taa iho­kar­vat. Hil­la Hel­lä -soke­ri on 100% luon­non­tuo­te,  suo­ma­lai­ses­ta sokeriruo’osta. Soke­ri ei aller­gi­soi eikä pol­ta ihoa ja on hygiee­ni­nen käy­tös­sä ja myös hajus­tee­ton. Kar­van tuli­si olla n. 0,5 cm, kun tulet kar­van­pois­toon.

 • Kas­vot, 15-25 min 16 €
 • Sää­ret, n. 30 min   35 €
 • Rei­det, 30-45 min  35 €
 • Biki­ni­ra­ja, 15-20 min  28 €
 • Kai­na­lot, 15-20 min 20 €
 • Käsi­var­ret, 20 min 25 €
 • Rin­ta­ke­hä 30-40 min 30 €
 • Ylä­sel­kä, 30 min 30 €
 • Koko sel­kä, 40-45 min 45 €

Pake­tit

 • Sää­ret ja kai­na­lot, 40-60 min 60 €
 • Sää­ret ja rei­det, 60-70 min 60 €
 • Sää­ret ja biki­ni­ra­ja, 40-50 min 60 €
 • Biki­ni­ra­ja ja kai­na­lot 30-35 min 40 €
 • Sää­ret, rei­det, biki­ni­ra­ja, 70-80 min 80 €
 • Sää­ret, rei­det, kai­na­lot, 60-70 min 70 €
 • Sää­ret, kai­na­lot, biki­ni­ra­ja, 60-70 min 70 €
 • Koko hoi­to, 80-90 min 87 €
  [Sää­ret, rei­det, biki­ni­ra­ja, kai­na­lot]
 
Huom!

Suo­si­tel­ta­va soke­roin­ti­vä­li riip­puu soke­roi­dus­ta alu­ees­ta, kar­van laa­dus­ta ja pituu­des­ta.

Esi­merk­ke­jä:

 

 

 • Kai­na­lot 2-3 viik­koa
 • Kas­vot 3-4 viik­koa
 • Biki­ni­ra­ja tai bra­si­lia­lai­nen 4-5 viik­koa
 • Sää­ret, rei­det tai käsi­var­ret 4-6 viik­koaVas­ta-aiheet soke­roin­nil­le:
 • Roaccu­tan sekä muut A-vita­mii­ni­joh­dan­nai­set
 • Syy­lät, her­pes
 • Aurin­gon polt­ta­ma iho
 • Tuo­reet arvet tai haa­vat
 • Tuleh­tu­nut akne kas­voil­la tai var­ta­lol­la
 • Kohol­la ole­vat luo­met ja var­si­luo­met
 • Isot mus­tel­mat ja suo­ni­koh­jutSaman päi­vän aika­na tuli­si vält­tää:
  • Sau­naa, urhei­lua ja ylei­ses­ti ottaen kovaa hikoi­lua
  • Deo­do­ran­tin käyt­tö (kai­na­loi­den soke­roin­ti)
  • Ihoa tuk­ki­via meik­kiai­nei­ta (kas­vo­jen soke­roin­ti)
  • Huo­mioi ihon suo­jaa­mi­nen aurin­gol­ta
  • Ihoa ei tuli­si kuo­ria juu­ri ennen soke­roin­ti­käyn­tiä eikä välit­tö­mäs­ti sen jäl­keen, eikä mie­lel­lään kos­teut­taa ennen soke­roin­tia!

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Varaa aika

Ota Yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna(at)villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin tai säh­kö­pos­tia.
Ajan­va­raus toi­mii käte­väs­ti myös net­ti­va­rauk­sel­la!

Mak­su­vä­li­nei­nä ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land
Direc­tion