fbpx

Rip­sien ja kul­mien vär­jäys

Yumi Las­hes - kes­to­tai­vu­tus,
rip­sien ja kul­mien vär­jäys

Han­ki uut­ta eloa rip­sii­si ja kul­ma­kar­voi­hi­si vär­jäyk­sel­lä ja muo­toi­lul­la. Vil­lan Vadel­man vär­jäyk­sil­lä ja muo­toi­luil­la hem­mot­te­let itseä­si ja tuot kas­vo­je­si luon­tai­set piir­teet parem­min esiin.

Kes­to­vä­ri­pa­ket­ti rip­siin ja kul­miin

28€

Sisäl­tää värit rip­siin ja kul­miin, muo­toi­lun ja sil­mä­nym­pä­rys­voi­teen.

Kul­mien kes­to­vär­jäys

18€

Sisäl­tää värin, muo­toi­lun ja rau­hoit­ta­van voi­teen kul­mien ympä­ryk­sil­le.

Rip­sien kes­to­vär­jäys

14€

Sisäl­tää värit rip­siin ja kul­miin, muo­toi­lun ja sil­mä­nym­pä­rys­voi­teen.

Kul­mien muo­toi­lu

9€

Sisäl­tää kul­mien muo­toi­lun ja ihoa rau­hoit­ta­van voi­teen kul­mien ympä­ry­si­hol­le.

Yumi Las­hes -rip­sien kes­to­tai­vu­tus & vär­jäys­hoi­to

n. 80-90 min / 79€

Hoi­dos­sa saa­daan omat rip­set näyt­tä­mään pit­kil­tä ja näyt­tä­vil­tä ilman kei­no­te­koi­sia irto-osia ja koros­te­taan omaa luon­nol­lis­ta kau­neut­ta.
Hyvä vaih­toeh­to teko­rip­sil­le ja rip­si­pi­den­nyk­sil­le.
Sopii her­kil­le­kin sil­mil­le. Lii­ma, jota käy­te­tään rip­sien muo­toi­luun sili­ko­ni­pa­dil­le, on vesi­liu­kois­ta. Hoi­to sisäl­tää kes­to­tai­vu­tuk­sen eri vai­hei­neen, rip­sien kes­to­vär­jäyk­sen ja lopuk­si rip­sien öljy­hoi­don ja koti­hoi­to-ohjeet.

Kul­mien vär­jäys yumien yhtey­des­sä + 10 €
Kul­mien vär­jäys ja muo­toi­lu  rip­si­tai­vu­tuk­sen yhtey­des­sä 10 €

Päi­vä­meik­ki

45€

Juh­la­meik­ki

80€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä kes­to­vä­ri­pa­ket­ti rip­siin ja kul­miin

20€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä pelk­kä rip­si­vä­ri

10€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä pelk­kä kul­ma­vä­ri ja muo­toi­lu

12€

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Ota yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna@villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin
tai säh­kö­pos­tia.

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

Tit­le Address Desc­rip­tion
India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land