fbpx

Yumi Las­hes - kes­to­tai­vu­tus, rip­sien ja kul­mien värjäys

Han­ki uut­ta eloa rip­sii­si ja kul­ma­kar­voi­hi­si vär­jäyk­sel­lä ja muo­toi­lul­la. Rip­sien ja kul­mien vär­jäys on pien­tä arjen luk­sus­ta ja tuo samal­la kas­vo­je­si luon­tai­set piir­teet parem­min esille! 

Kes­to­vä­ri­pa­ket­ti rip­siin ja kulmiin

29€

Sisäl­tää värit rip­siin ja kul­miin, muo­toi­lun ja silmänympärysvoiteen.

Kul­mien kestovärjäys

18€

Sisäl­tää värin, muo­toi­lun ja rau­hoit­ta­van voi­teen kul­mien ympäryksille.

Rip­sien kestovärjäys

14€

Sisäl­tää värit rip­siin ja kul­miin, muo­toi­lun ja silmänympärysvoiteen.

Päi­vä­meik­ki

45€

Juh­la­meik­ki

80€

Kul­mien muotoilu

9€

Sisäl­tää kul­mien muo­toi­lun ja ihoa rau­hoit­ta­van voi­teen kul­mien ympärysiholle.

Kul­mien Yumi Brows -laminointi 

58 € / ja hoi­to­jen yhtey­des­sä 39 €

Yumi Brows -käsit­te­ly tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den koros­taa ja kau­nis­taa luon­nol­li­sia kul­ma­kar­vo­ja kivut­to­mas­ti -  vaih­toeh­to­na kes­to­pig­men­toin­nil­le tai mic­robla­din­gil­le. Mene­tel­mäs­sä kul­mat muo­toil­laan, vär­jä­tään ja hoi­de­taan yhdel­lä käsit­te­lyl­lä, jon­ka vai­ku­tus kes­tää 4-6 viik­koa.
Yumi Brows-tuot­teet hoi­ta­vat ja suo­jaa­vat kul­ma­kar­vo­ja kera­tii­nin, vita­mii­nien ja pro­teii­nien avulla.

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä kes­to­vä­ri­pa­ket­ti rip­siin ja kulmiin

20€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä pelk­kä ripsiväri

10€

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä pelk­kä kul­ma­vä­ri ja muotoilu

12€

Yumi Las­hes -rip­sien kes­to­tai­vu­tus & värjäyshoito

n. 80-90 min / 79€

Hoi­dos­sa saa­daan omat rip­set näyt­tä­mään pit­kil­tä ja näyt­tä­vil­tä ilman kei­no­te­koi­sia irto-osia ja koros­te­taan omaa luon­nol­lis­ta kau­neut­ta.
Hyvä vaih­toeh­to teko­rip­sil­le ja rip­si­pi­den­nyk­sil­le.
Sopii her­kil­le­kin sil­mil­le. Lii­ma, jota käy­te­tään rip­sien muo­toi­luun sili­ko­ni­pa­dil­le, on vesi­liu­kois­ta. Hoi­to sisäl­tää kes­to­tai­vu­tuk­sen eri vai­hei­neen, rip­sien kes­to­vär­jäyk­sen ja lopuk­si rip­sien öljy­hoi­don ja kotihoito-ohjeet.

Kul­mien vär­jäys yumien yhtey­des­sä + 10 €
Kul­mien vär­jäys ja muo­toi­lu  rip­si­tai­vu­tuk­sen yhtey­des­sä 10 €

Siir­ry nettiajanvaraukseen

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä käteinen.