fbpx

Mie­hil­le

Myös mies­ten keho tar­vit­see sään­nöl­lis­tä huol­toa. Vil­la Vadel­man tehok­kaat hoi­dot sopi­vat kar­vai­sel­le­kin ihol­le.

Teho­kas­vo­hoi­to mie­hil­le

75 min / 75 €

Vir­kis­tää ja puh­dis­taa mie­hek­kääs­ti.

Hoi­to sopii hyvin niin par­tai­sil­le kuin silo­pos­ki­sil­le­kin mie­hil­le. Hoi­dos­sa käy­te­tään kor­kea­laa­tui­sia ja tehok­kai­ta mies­ten EkoP­har­ma -tuot­tei­ta iho­tyy­pin ja iän mukai­ses­ti sovel­taen.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus
 • Kevyt kuo­rin­ta
 • Puh­dis­tus mekaa­ni­ses­ti tar­vit­taes­sa
 • Ren­tout­ta­va ja elvyt­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot)
 • Vir­kis­tä­vä naa­mio
 • Met­säi­nen ja rai­kas hoi­to­voi­de

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhtey­des­sä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 20 €
Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio käsil­le 10 €
Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 20 €

Teho­kas hoi­to­pa­ket­ti mie­hel­le: jal­ka­hoi­to, nis­ka- & sel­kä­hie­ron­ta sekä pika­kas­vo­hoi­to

2 h 10 min / 115€

Hoi­to sopii hyvin, kun kai­paat koko­nais­val­tais­ta ren­tou­tus­ta pääs­tä var­pai­siin ja hel­po­tus­ta lihas­jän­ni­tyk­siin. Hoi­dos­sa käy­te­tään kor­kea­laa­tui­sia ja tehok­kai­ta mies­ten EkoP­har­ma -tuot­tei­ta iho­tyy­pin ja iän mukai­ses­ti sovel­taen.

Hoi­to sisäl­tää:

Vir­kis­tä­vä jal­ka­hoi­to, n. 60 min

 • Ren­tout­ta­va jal­ka­kyl­py
 • Kovet­tu­mien pois­ta­mi­nen
 • Kyn­sien siis­ti­mi­nen
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (jalat ja sää­ret)

Nis­ka-har­tia­seu­dun ja selän hie­ron­ta, 20 min

 • Ren­tout­taa ja hel­pot­taa lihas­jän­ni­tys­tä tehok­kaas­ti

Vir­kis­tä­vä kas­vo­hoi­to, 45 min

 • Puh­dis­tus
 • Stres­siä lie­vit­tä­vä kas­vo­hie­ron­ta
 • Kas­vo­naa­mio
 • Käsien kuo­rin­ta ja hie­ron­ta
 • Hoi­to­voi­de

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.