fbpx

Käsi­hoi­dot ja kyn­sien lak­kauk­set

Käsien iho ja kyn­net ovat jat­ku­vas­sa käy­tös­sä ja kai­paa­vat sään­nöl­lis­tä huo­len­pi­toa. Vil­la Vadel­man käsi­hoi­doil­la pidät huo­len, että käte­si voi­vat hyvin ja näyt­tä­vät kau­niil­ta.

Käsi­hoi­dot

Pika­kä­si­hoi­to

30 min / 30€

Sisäl­tää kyn­sien vii­lauk­sen, kyn­si­nau­ho­jen hoi­don, lak­kauk­sen ja voi­teen.

*Hoi­to­jen yhtey­des­sä 20 €

Perus­teel­li­nen käsi­hoi­to

60 min / 50 €

Sisäl­tää vii­lauk­sen, kyl­ve­tyk­sen, kyn­si­nau­ho­jen hoi­don, kuo­rin­nan, hie­ron­nan (käm­me­net ja käsi­var­ret) ja lak­kauk­sen.

Käsien hem­mot­te­lu­hoi­to

75 min / 60€

Hoi­ta­va ja samal­la hel­li­vä käsi­hoi­to. Hoi­toon sisäl­tyy käm­me­nien ja käsi­var­sien kuo­rin­ta, käsi­kyl­py, kyn­sien vii­laus, kyn­si­nau­ho­jen hoi­to, lak­kaus ja hie­ron­ta kyy­när­päi­hin asti. Kai­ken kruu­naa teho­kos­teut­ta­va, kal­li­sar­voi­sia ravin­tei­ta ja luon­nol­li­sia vita­mii­ne­ja sisäl­tä­vä naa­mio käsil­le. 

Kos­teut­ta­va & vita­mii­ni­ri­kas, teho­hoi­ta­va käsi­naa­mio

+10€ (hoi­to­jen yhtey­des­sä)

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhtey­des­sä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 20 €
Rip­set ja kul­mat 20 €
Pel­kät kul­ma­vä­rit 12 €
Pel­kät rip­si­vä­rit 10 €
Pelk­kä kul­mien nypin­tä 5 €
Kul­mien soke­roin­ti 10 €
Kas­vo­jen alu­een soke­roin­ti 10€
Sää­rien soke­roin­ti 29 €
Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 20 €

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Ota yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna@villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin
tai säh­kö­pos­tia.

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

Tit­le Address Desc­rip­tion
India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land