fbpx

Hoi­dois­sa käy­tet­tä­vät tuotteet

Me Vil­li Vadel­mas­sa tar­joam­me moni­puo­li­sia kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lui­ta luon­nol­li­sil­la ja tehok­kail­la tuot­teil­la. Hoi­dois­sa käyt­tä­mäm­me tuot­teet ovat tehok­kai­ta, koti­mai­sis­ta raa­ka-aineis­ta valmistettuja.

Hoidoissa käytettävät tuotteet

EKOP­HAR­MA tuot­teis­sa pääraaka-aineita ovat suo­ma­lais­ten met­sien mar­jat, joi­den siemenöljyt sekä mar­ja- ja leh­ti­uut­teet ravit­se­vat ja hoi­ta­vat ihoa tehokkaasti. 

Mar­jat ovat erittäin vita­mii­ni­rik­kai­ta ja nii­den antiok­si­dant­ti­suus on suu­rem­pi kuin useim­mil­la muil­la kas­vi­kun­nan tuot­teil­la. Suo­ma­lai­set mar­jat ovat tut­ki­tus­ti tehok­kai­ta atoop­pi­sen ihon hoidossa.

Luon­non raa­ka-ainei­den tuo­mat luon­nol­li­set ja mie­dot tuok­sut sopi­vat erin­omai­ses­ti herkkäihoiselle sekä tuoksuherkälle henkilölle.

BTB13

BTB13-tuo­te­sar­jaa käy­täm­me anti-age-hoi­dois­sa, sekä erittäin kui­van tai herkän ihon hoi­dois­sa. BTB13 -yhdis­teen vai­kut­ta­via ainei­ta ovat oroot­ti­hap­po, joka on välttämätöntä solu­jen uusiu­tu­mi­sel­le ja nii­den toi­min­nal­le; L-kar­ni­tii­ni, joka toi­mii oroot­ti­ha­pon kul­jet­ti­me­na ja pois­taa kuo­na-ainei­ta soluis­ta; sekä hyalu­ro­ni­hap­po, joka on teho­kas ihon kosteuttaja. 

BTB13 -hoi­to­tuot­teis­sa on kaik­ki ne vai­kut­ta­vat ja hoi­ta­vat aineet mitä iho tar­vit­see. Tuot­teis­sa yhdis­ty­vät vii­mei­sin tie­de ja luon­nol­li­nen puhtaus.

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay