fbpx

Hius­poh­jan hoidot

Elvy­tä hius­poh­jaa tehok­kail­la hius­poh­jan hoi­doil­la. Hius­poh­jan hoi­to­ja tekee täl­lä het­kel­lä Han­na.

Hius­poh­jan mik­ro­neu­laushoi­to 

 140€ / 75-90 min

Hius­poh­jan mik­ro­neu­laus­hoi­to - BTB13 Mic­ro The­ra­py vil­kas­tut­taa solu­jen uusiu­tu­mis­ta hius­poh­jas­sa ja kar­va­tu­pis­sa. Hoi­to elvyt­tää kar­va­tup­pea ympä­röi­vää veren­kier­toa, sekä hoi­taa ja vah­vis­taa hius­poh­jaa. Hoi­don avul­la ede­sau­te­taan kar­va­tu­pen ravin­non­ot­toa sekä hius­ten kas­vua. Se ehkäi­see hius­ten ennen­ai­kais­ta ohe­ne­mis­ta, hius­ten­läh­töä ja tasa­pai­not­taa hius­ten luon­nol­lis­ta kasvukautta.

Tule hoi­toon puh­tail­la hiuksilla

- tal­vel­la, ota mukaa­si puh­das pipo / hui­vi, mil­lä voit suo­ja­ta pää­tä
- kesäl­lä puh­das hat­tu jos tulet ole­maan hoi­don jäl­keen aurin­gos­sa

Hoi­to sisältää:

- Pää­na­han desin­fioin­ti
- Hius­poh­jan kuo­rin­ta  BTB13 PHA+Lactic Acid -kuo­rin­ta-aineel­la ja neut­ra­loin­ti
- Neu­laus ja see­ru­min imey­tys samal­la
- Naa­mion levi­tys pää­nah­kaan
- Kevyt hie­ron­ta
- Puhal­lus -föö­naus tarvittaessa

Hoi­don jälkeen:

• Mik­ro­neu­lauk­sel­la muo­dos­te­tut mik­ro­ka­na­vat ovat avoin­na n. 1 tun­nin iho­kä­sit­te­lys­tä.
• Väl­tä voi­mak­kai­den hius­ten hoi­to- ja muo­toi­lu­tuot­tei­den käyt­töä sama­na päi­vä­nä.
• Hiuk­set voi pes­tä nor­maa­lis­ti illal­la, mikä­li hoi­to on teh­ty aamul­la tai aamu­päi­väs­tä. Hius­poh­jaan hie­ro­taan kevyes­ti BTB13 Hair Growth Serum jäl­ki­hoi­dok­si koto­na.
• Väl­tä urhei­lua, hikoi­lua, uin­tia ja sau­naa sama­na päi­vä­nä.
• Väl­tä suo­raa aurin­koa n. 1 vii­kon ajan mik­ro­neu­laus­kä­sit­te­lyn jäl­keen.
• Hoi­da hius­poh­jan ihoa ensi­si­jai­ses­ti BTB13 Hair Growth Vita­min Sham­pool­la & Hoi­toai­neel­la, sekä BTB13 Hair Growth Serum -hoi­to­see­ru­mil­la 1-2 vii­kon ajan käsit­te­lys­tä tai kun­nes hius­poh­ja on koko­naan toi­pu­nut.
• Par­haan hoi­to­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si koti­hoi­toa jat­ke­taan sään­nöl­li­ses­ti BTB13hius­ten­hoi­to­tuot­teil­la.

Öljy- & Hius­poh­jan kuorintahoito 

79€ / 55-65 min 

Hoi­to sopii mik­ro­neu­laus­kä­sit­te­ly­jen välis­sä hius­poh­jan hoi­dok­si tai muu­ten kui­vaan ja hil­sei­le­vään hius­poh­jaan tuo­maan kos­teut­ta, ravin­toa ja tie­tys­ti iha­naa ren­toa hem­mot­te­lua. Teho­kas öljy­hoi­to hiuk­sil­le palaut­taa hius­ten ter­veen kiil­lon, kim­moi­suu­den ja vahvuuden.

Öljy­hoi­to aut­taa hius­tup­pien ravin­tei­den saan­tiin. Se on eri­tyi­sen tär­ke­ää kai­kis­sa hius­ten­läh­töön tai raken­tee­seen liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa tai jos pää­nah­ka on kui­va tai hil­sei­le­vä. Hiuk­sia ja hius­poh­jaa ravit­se­va hiusöl­jy sisäl­tää suo­jaa­via antiok­si­dant­te­ja ja vita­mii­ne­ja kas­viöl­jyis­tä. Run­saas­ti ome­ga-ras­va­hap­po­ja sisäl­tä­vät ruusun­mar­jan ja mus­ta­he­ru­kan sie­me­nöl­jyt rau­hoit­ta­vat ja hoi­ta­vat herk­kää ja reak­tii­vis­ta hius­poh­jaa. Kah­viöl­jy ja gra­naat­tio­me­nan sie­me­nöl­jyt ovat tehok­kai­ta antiok­si­dant­te­ja ja kos­teut­ta­vat. Kor­jaa­va hiusöl­jy palaut­taa kemial­lis­ten käsit­te­lyi­den ja kuu­muu­den vau­rioit­ta­man hiuk­sen vah­van, ter­veen rakenteen. 

Hoi­to sisältää:

  • Hius­ten pesun
  • Kemial­li­nen kuo­rin­ta BTB13 Pro­fes­sio­nal Peel AHA + Lac­tic Acid -happokuorinnalla
  • Öljy­hoi­to BTB13 Nou­ris­hing Hair & Scalp Oil ja hie­ron­ta hiuspohjaan
  • Hiuk­set lämpöön
  • Hius­ten pesu
  • Hius­see­ru­mi ja hius­ten kuivatus

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay